Realitzem tot tipus d'activitats de rehabilitació cognitiva i funcional, tallers d'oci i esbarjo i teràpia amb gossos entre d'altres. Excursions progreamades i contacte amb l'entorn.